Phím tắt và cử chỉ

Bạn có thể sử dụng phím tắt và cử chỉ để thực hiện các thao tác một cách thuận tiện trong Draw.Chat. Để sử dụng phím tắt, hãy nhấn tất cả các phím tắt cùng một lúc hoặc thực hiện cử chỉ.

Cử chỉ

Hoàn tác và lặp lại

Trên màn hình cảm ứng, bạn có thể sử dụng cử chỉ để hoàn tác hoặc lặp lại hành động vừa bị hoàn tác. Di chuyển ba ngón tay sang trái để hoàn tác. Di chuyển ba ngón tay sang phải để khôi phục.

Điều hướng trên bức vẽ

Sử dụng 2 ngón tay để di chuyển, xoay, phóng to và thu nhỏ bức vẽ.

Phím tắt

Phím tắt Draw.Chat

Tools

Action
Windows/Linux
Mac
Bút bi
P
P
Bút tự động
A
A
Bút bi trơn
B
B
Bút đánh dấu
H
H
Bút mực
F
F
Bút mực thép
K
K
Cầu vồng
B
B
Mandala
M
M
Đường
L
L
Hình chữ nhật
R
R
Hình elip
C
C
Văn bản
T
T
Hình ảnh
O
O
Tải màu
I
I
Chọn
S
S
Cục gôm
E
E

Tools modifiers

Action
Windows/Linux
Mac
Kéo vào lưới
Alt
Bắt buộc các đường thẳng hoặc tỷ lệ
Shift

Edit

Action
Windows/Linux
Mac
Quay lại
Ctrl + Z
⌘ + Z
Lặp lại
Shift + Ctrl + Z
⇧ + ⌘ + Z
Thêm trang
Alt + N
⌥ + N
Xóa/Dọn trang
Backspace
Chuyển trang
< / >
< / >
Copy Screenshot
Alt + PrtScn
⇧ + ctrl + ⌘ + 4
Paste Image
Ctrl + V
⌘ + V
Chuyển Đổi Lớp Trước/Sau
1 / 2
1 / 2
Kích thước công cụ
[ / ]
[ / ]

Navigation

Action
Windows/Linux
Mac
Di chuyển khung nhìn
Không gian + mouse
↑ ← ↓ →
không gian + mouse
▲ ◀ ▼ ▶
Xoay khung nhìn
Shift + Không gian + mouse
Shift + ← / Shift + →
⇧ + không gian + mouse
⇧ + ◀ / ⇧ + ▶
Đẩy ra / Phóng to
- / +
Shift + ↓ / Shift + ↑
- / +
⇧ + ▼ / ⇧ + ▲
Trung tâm
0
0
Hiển thị lưới
Alt
Chuyển đổi chế độ xem lưới
Alt + G
⌥ + G
Toàn màn hình
Alt + ⏎
⌥ + ⏎

File

Action
Windows/Linux
Mac
Chia sẻ
Shift + Ctrl + L
⇧ + ⌘ + L
Tải xuống
Shift + Ctrl + S
⇧ + ⌘ + S
Mở
Shift + Ctrl + O
⇧ + ⌘ + O

Chat

Action
Windows/Linux
Mac
Kích hoạt trường nhập tin nhắn
/
/
Hủy kích hoạt trường nhập tin nhắn
Esc
esc