Draw Chat

DrawChat mang đến cho mọi người bảng vẽ không giới hạn, bộ công cụ vẽ cũng như khả năng kết nối trực tiếp.

Về chúng tôi

Tạo Draw Chat của riêng bạn

Việc hợp tác với người khác chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Bảng vẽ thời gian thực hoạt động tốt không chỉ để chỉnh sửa tài liệu hoặc vẽ, mà còn để chuẩn bị bài thuyết trình hoặc giảng dạy trực tuyến, thu hút sự tham gia của học sinh. Draw.Chat là sự đổi mới nghệ thuật có sẵn cho mọi người.

Vẽ

Chúng tôi nỗ lực để việc sử dụng bảng vẽ trở nên đơn giản và trực quan.

Chia sẻ

Tạo một nhóm làm việc trên cùng một bảng vẽ. Mời thành viên tham gia bằng cách đặt tên và quyền hạn cho họ.

Hợp tác

Trong số các công cụ có sẵn, bạn sẽ tìm thấy bút vẽ, bút chì màu, bút lông, bút đánh dấu và các công cụ khác cho phép bạn làm việc một cách sáng tạo.