Hợp tác trực tiếp

Bạn có thể hợp tác trên bảng với những người khác trong thời gian thực, bằng cách chia sẻ với họ liên kết đến bảng này. Các bảng được chia sẻ cũng như tất cả các thay đổi được thực hiện trên chúng được lưu trữ trong đám mây, do đó tất cả những người tham gia làm việc trên bảng cùng một lúc đều thấy các thay đổi được thực hiện ngay lập tức.

Là chủ sở hữu của bảng, bạn có khả năng gán cho người dùng khác các quyền sau:

   Quyền truy cập để xem: Bạn có thể tạo một liên kết cho phép mọi người mở bảng, hoặc hạn chế quyền truy cập chỉ dành cho những người nhất định, những người sẽ có tên được gán cho họ.
   Quyền truy cập để vẽ: Quyết định xem bạn có muốn cho phép người khác thực hiện thay đổi trên bảng hay không, hoặc hạn chế khả năng của họ chỉ đến việc xem.
   Quyền truy cập vào chat: Chọn xem những người bạn đã mời có được sử dụng chat hay không.

Mời hợp tác

Bạn có thể mời người khác hợp tác trên bảng trong thời gian thực bằng cách chia sẻ liên kết đến nó. Mọi người làm việc trên bảng đều thấy những thay đổi được thực hiện ngay lập tức.

Chỉ những người mà bạn mời hợp tác mới có thể mở bảng và thực hiện thay đổi trên đó.

Người có liên kết sẽ có thể mở bảng hoặc chuyển tiếp nó. Sau khi chia sẻ bảng theo tên, bạn có thể thay đổi quyền của người dùng bất cứ lúc nào.

Mẹo: Nếu bạn muốn giữ quyền kiểm soát trên bảng và tăng cường an ninh của nó, hãy tránh gửi liên kết không gắn với tên cụ thể. Việc sử dụng liên kết như vậy cho phép nhiều người tham gia vào bảng dưới bất kỳ tên nào, điều này có thể gây khó khăn trong việc xóa họ sau này.

Tạo và quản lý lời mời

Nếu bạn là chủ sở hữu của bảng, bạn có thể mời thêm người tham gia. Để làm điều này, hãy sử dụng tùy chọn "Chia sẻ" trên thanh công cụ:

 1. Nhấp vào tùy chọn "Chia sẻ".
 2. Trong ô "Nhập tên", hãy nhập tên của người mà bạn muốn chia sẻ bảng.
 3. Chọn phạm vi quyền, bằng cách đánh dấu các ô tương ứng: "Vẽ" và "Trò chuyện".
 4. Nếu bạn không nhập tên, bất kỳ ai nhận được liên kết như vậy sẽ nhận được một tên ngẫu nhiên hoặc có thể chọn tên của riêng mình.
 5. Sao chép liên kết vào clipboard, bằng cách nhấp vào nó để có thể gửi hoặc xuất bản nó sau này thông qua bất kỳ dịch vụ internet nào. Sau đó, mở ứng dụng hoặc dịch vụ mà bạn muốn sử dụng để chia sẻ liên kết, nhấp vào nơi bạn muốn dán liên kết, sau đó chọn lệnh menu "Chỉnh sửa > Dán" hoặc sử dụng phím tắt Command-V trên bàn phím.
 6. Nhấp vào biểu tượng chia sẻ để sử dụng chức năng chia sẻ hệ thống hoặc chương trình email.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng phím Enter để chuyển sang chỉnh sửa liên kết cho người tiếp theo, trong khi vẫn giữ nguyên quyền đã chọn gần đây.

Kết thúc chia sẻ Bảng

Nếu bạn là chủ sở hữu của bảng, bạn có thể kết thúc việc chia sẻ nó với những người cụ thể, ngăn chặn họ từ việc xem hoặc chỉnh sửa bảng.

 1. Đi đến ô nhập văn bản trong cuộc trò chuyện.
 2. /ban TênNgười.
 3. Nhấn "Gửi" hoặc nhấn Enter để gửi lệnh và chặn quyền truy cập.

Khi bạn chặn quyền truy cập vào bảng, những người có tên bị chặn sẽ bị xóa khỏi bảng, và liên kết theo tên sẽ không còn hoạt động, trừ khi bạn sau đó mở khóa nó, sử dụng lệnh /unban TênNgười.