Cơ bản về việc sử dụng Draw.Chat

Có nhiều cách để tạo bảng. Bạn có thể tạo một bảng trống, sử dụng hình ảnh làm nền, tài liệu PDF, bản đồ, tạo bảng nhiều trang từ nhiều hình ảnh hoặc tài liệu, hoặc sử dụng trình cấu hình để kiểm soát tất cả các cài đặt của bảng.

Tạo bảng trắng

Bạn có thể tạo một bảng trắng bằng cách nhấp vào nút "Bảng Mới". Bảng sẽ nhận được một địa chỉ mới, ngẫu nhiên và một mật khẩu quản trị viên sẽ được gán cho nó, mật khẩu này sẽ được gắn vào địa chỉ URL, nơi bạn sẽ được tự động chuyển hướng đến.

Xem thêm:

Giao diện bảng

Giao diện bảng được chia thành ba phần chính: thanh công cụ, khu vực làm việc của bảng và bảng bên.

Thanh công cụ nằm ở phần trên cùng của màn hình. Nó chứa các nút được nhóm lại trong các phần khác nhau: Tệp, Công cụ vẽ, Điều hướng, Chỉnh sửa, Thông tin và nút chuyển đổi sang chế độ toàn màn hình.

Bảng bên bao gồm thanh bảng, cửa sổ xem trước và cửa sổ trò chuyện.

Trên thanh bảng có các nút: ẩn bảng, xem trước trang, thông báo và các nút hội nghị: âm thanh, video và chia sẻ màn hình.

Cửa sổ xem trước chứa hình thu nhỏ của trang hiện tại, phát âm thanh, video và màn hình.

Cửa sổ trò chuyện chứa lịch sử trò chuyện và ô để nhập văn bản.

Điều hướng nhanh

Để điều hướng trên bảng, bạn có thể sử dụng 2 ngón tay, con lăn chuột, các phím mũi tên trên bàn phím hoặc bạn có thể sử dụng bản đồ thu nhỏ, sẽ chuyển bạn đến nơi bạn chọn chỉ với một cú nhấp chuột.

Phóng to và thu nhỏ hoặc xa gần trang

Để phóng to và thu nhỏ, bạn có thể sử dụng 2 ngón tay hoặc giữ SHIFT để sử dụng con lăn chuột hoặc các phím mũi tên trên bàn phím.

Xoay

Bạn có thể xoay bức tranh bằng cách sử dụng 2 ngón tay hoặc giữ SHIFT + SPACE để sử dụng kéo hoặc các phím mũi tên trên bàn phím.

Thêm trang

Bạn có thể thêm trang mới vào bảng bằng cách mở hình ảnh và tài liệu mới bằng chức năng "Mở" hoặc bằng cách sử dụng phím tắt Shift + Ctrl + O trên Windows hoặc ⇧ + ⌘ + O trên Mac.

Hoàn tác và khôi phục thay đổi

Bạn có thể hoàn tác hành động cuối cùng của mình bằng cách sử dụng 3 ngón tay, trượt chúng sang trái. Trượt ba ngón tay sang phải, bạn có thể khôi phục hành động bạn vừa hoàn tác.

Bạn có thể hoàn tác và khôi phục thay đổi bằng cách sử dụng phím tắt Ctrl + Z / Shift + Ctrl + Z trên Windows hoặc ⌘ + Z / ⇧ + ⌘ + Z trên Mac.