Lưu trữ hình ảnh

Draw.Chat lưu trữ bảng của bạn và cập nhật chúng trên đám mây, cho phép người dùng truy cập vào lịch sử trò chuyện, hình ảnh và tài liệu pdf.

Dù bạn thực hiện những thay đổi cuối cùng ở đâu, bạn luôn thấy phiên bản hiện tại của bảng.

Để đồng bộ hóa bảng một cách thuận tiện, chúng tôi lưu trữ chúng cho bạn trong 30 ngày.

Bạn có thể tải lên tài liệu PDF và hình ảnh lên đến 100MB.

Bạn không được phép tải lên hình ảnh được bảo vệ bản quyền mà không có giấy phép phù hợp, quảng bá bạo lực, phân biệt chủng tộc, phản đối cá nhân hoặc tổ chức, là bất hợp pháp tại Hoa Kỳ hoặc EU cũng như nội dung dành cho người lớn.