Thay đổi cài đặt và tùy chỉnh bảng

Draw.Chat cho phép bạn tùy chỉnh giao diện và chức năng, sau đó được đặt trên bất kỳ trang web nào.

Bạn có thể tải lên bảng đã lưu trước đó, tùy chỉnh các trang của nó, sau đó chia sẻ cho những người được chọn.

Bạn có thể đặt Draw.Chat trên nền tảng e-learning hoặc trong ứng dụng khác bằng cách sử dụng API.

Để đặt bảng trên blog hoặc dưới dạng liên kết, hãy thực hiện các bước sau:

  • Chuyển đến trang Cấu hình
  • Cấu hình bảng bằng cách chọn các tùy chọn bạn quan tâm
  • Nhấp vào nút Lưu Cấu hình
  • Chuyển đến phần Chia sẻ bảng cho:
  • Chọn xem người dùng có thể Vẽ hoặc Trò chuyện, nếu bạn để tùy chọn Trò chuyện được bật
  • Nếu bạn không cho phép sửa đổi bảng thông qua Vẽ, bạn có thể bật tùy chọn Vẽ cục bộ, để người dùng chỉ có thể Vẽ trên bản sao của họ
  • Sao chép mã iframe và đặt nó ở vị trí phù hợp.

Tạo bảng mới với địa chỉ ngẫu nhiên và mật khẩu ngẫu nhiên

Bạn có thể tạo một bảng mới với địa chỉ ngẫu nhiên và mật khẩu ngẫu nhiên, chuyển hướng trình duyệt của người dùng đến địa chỉ:

https://api.draw.chat/v1/open

Tạo bảng chung với địa chỉ xác định và mật khẩu chung

Bạn có thể chuyển hướng người dùng luôn đến cùng một bảng, luôn với cùng một mật khẩu dựa trên bất kỳ chuỗi ký tự nào:

https://api.draw.chat/v1/open?seed=[chuoi_ky_tu]

Nơi mà dựa trên `seed`, địa chỉ bảng và mật khẩu được tạo ra. Theo cách này, bạn có thể tạo bảng để hợp tác với nhiều người dùng với quyền chỉnh sửa đầy đủ (tất cả đều là quản trị viên và có quyền kiểm soát đầy đủ bảng).

Trên máy chủ của bạn, bạn có thể sử dụng hàm băm để tạo `seed`. ví dụ: seed = sha256('bi_mat_truong'+'so_phong'+'thoi_gian_bat_dau') Liên kết với cùng một `seed` sẽ luôn dẫn đến cùng một bảng.

Tích hợp thông qua API

Bạn có thể tạo bảng của riêng mình, quản lý người dùng và quyền của họ từ các liên kết.

Cho dự án của bạn, tạo một cặp khóa `.private.key` và `public.key` (ECDSA/P-256), và sau đó sử dụng khóa riêng để ký các liên kết của bạn.

Các liên kết với chữ ký hợp lệ sẽ được mở trong ngữ cảnh của khóa công khai đã cung cấp, do đó mỗi khóa công khai có thể tương ứng với một dự án riêng biệt. Dựa trên cặp khóa của bạn, bạn có thể tạo nhiều liên kết đến nhiều bảng và nhiều người dùng với các quyền khác nhau. Cùng với liên kết, bạn có thể truyền cài đặt bảng, sẽ được thay thế trong trường hợp chữ ký hợp lệ và định dạng.

Demo

"Đối với danh sách người tham gia đã xác định, tạo liên kết đến bảng chung và danh sách liên kết đến các bảng riêng lẻ cho mỗi người tham gia. Tạo liên kết đến mỗi bảng cho người dẫn dắt/người chấm thi với quyền quản trị viên."

https://github.com/cojapacze/drawchat