Skróty klawiszowe i gesty

Możesz używać skrótów klawiszowych oraz gestów, aby wygodnie wykonywać czynności w Draw.Chat. Aby użyć skrótu klawiszowego, naciśnij jednocześnie wszystkie klawisze skrótu lub wykonaj gest.

Gesty

Cofnij i powtórz

Na ekranach dotykowych możesz użyć gestów, aby cofac lub powtarzać ostatno cofnięty ruch. Przesuń trzy palce w lewo, aby cofnąć. Przesuń trzy palce w prawo, aby przywrócić.

Nawigacja po płótnie

Użyj 2 palców, aby przesuwac, obracać, powiększać i zmniejszać płótno.

Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe Draw.Chat

Narzędzia

Czynność
Windows/Linux
Mac
Długopis
P
P
Długopis automatyczny
A
A
Gładki długopis
B
B
Zakreślacz
H
H
Pióro
F
F
Stalówka
K
K
Tęcza
B
B
Mandala
M
M
Linia
L
L
Prostokąt
R
R
Elipsa
C
C
Tekst
T
T
Obraz
O
O
Pobierz kolor
I
I
Zaznacz
S
S
Gumka
E
E

Modyfikatory narzędzi

Czynność
Windows/Linux
Mac
Przyciągaj do siatki
Alt
Wymusza proste linie lub proporcje
Shift

Edycja

Czynność
Windows/Linux
Mac
Cofnij
Ctrl + Z
⌘ + Z
Ponów
Shift + Ctrl + Z
⇧ + ⌘ + Z
Dodaj stronę
Alt + N
⌥ + N
Wyczyść/Usuń stronę
Backspace
Przełącz stronę
< / >
< / >
Kopiuj fragment ekranu do schowka
Alt + PrtScn
⇧ + ctrl + ⌘ + 4
Wklej ze schowka
Ctrl + V
⌘ + V
Przełącz Warstwę Przednią/Tylną
1 / 2
1 / 2
Rozmiar narzędzia
[ / ]
[ / ]

Nawigacja

Czynność
Windows/Linux
Mac
Przesuń widok
Spacja + przeciągnij myszką
↑ ← ↓ →
spacja + przeciągnij myszką
▲ ◀ ▼ ▶
Obróć widok
Shift + Spacja + przeciągnij myszką
Shift + ← / Shift + →
⇧ + spacja + przeciągnij myszką
⇧ + ◀ / ⇧ + ▶
Oddal / Przybliż
- / +
Shift + ↓ / Shift + ↑
- / +
⇧ + ▼ / ⇧ + ▲
Centrum
0
0
Pokaż siatkę
Alt
Przełącz widok siatki
Alt + G
⌥ + G
Pełny ekran
Alt + ⏎
⌥ + ⏎

Plik

Czynność
Windows/Linux
Mac
Udostępnij
Shift + Ctrl + L
⇧ + ⌘ + L
Pobierz
Shift + Ctrl + S
⇧ + ⌘ + S
Otwórz
Shift + Ctrl + O
⇧ + ⌘ + O

Czat

Czynność
Windows/Linux
Mac
Aktywuj pole wpisywania wiadomości
/
/
Deaktywuj pole wpisywania wiadomości
Esc
esc