Sử dụng bút và máy tính bảng đồ họa

Draw.Chat đọc góc nghiêng và lực nhấn của các thiết bị chỉ định. Làm việc với Draw.Chat cho phép đạt được hiệu ứng tự nhiên nhờ các công cụ như bút chì hoặc bút lông.

Bạn có thể kiểm tra cách chọn máy tính bảng phù hợp cho bạn