Lựa chọn nền bảng

Bạn có thể thay đổi màu nền và đặt hình ảnh nền cho từng trang bảng. Bạn có thể chọn từng trang của tài liệu PDF làm nền cho các trang bảng, thậm chí sử dụng bản đồ.

Thay đổi màu nền của trang

Để thay đổi màu nền của trang, hãy nhập vào ô nhập tin nhắn trò chuyện: /background black, ví dụ /background #000, để đặt màu nền đen cho trang bảng đã chọn hiện tại.

Chọn hình ảnh làm nền cho trang

Để thêm một trang mới với hình ảnh làm nền, hãy nhấn nút "Mở" trên thanh công cụ, sau đó chọn hình ảnh mà bạn muốn sử dụng làm nền cho trang mới. Sau khi chọn hình ảnh, nó sẽ tự động được đặt làm nền cho trang mới được tạo.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng phím tắt Shift + Ctrl + O trên Windows hoặc ⇧ + ⌘ + O trên Mac để chọn hình ảnh.

Chọn tài liệu PDF làm trang bảng

Bạn có thể sử dụng các trang từ tài liệu PDF làm nền cho các trang bảng, điều này sẽ giúp dễ dàng điền vào các biểu mẫu, thêm chú thích hoặc ghi chú bằng tay.

Để tải tài liệu PDF, hãy nhấp vào nút "Mở" trên thanh công cụ, sau đó chọn tài liệu mà bạn muốn sử dụng làm nền cho các trang bảng.

Sau khi chọn tệp PDF, các trang riêng lẻ của nó sẽ tự động được thêm vào bảng.

Vẽ lên bản đồ

Nhập tọa độ địa lý lat,lng để mở bảng tại điểm đã chọn. Đặt trống trường trong biểu mẫu để lấy vị trí của bạn.

Bạn có thể tự do di chuyển trên bản đồ như trên một bức tranh.

Các câu hỏi gửi đến AI sẽ bao gồm vị trí được chỉ định trên bản đồ.