Chia sẻ hình ảnh và tài liệu

Bạn có thể tiện lợi kết hợp nhiều tệp vào một bảng - sử dụng chức năng chia sẻ hình ảnh và tài liệu PDF.

Để kết hợp các tài liệu khác nhau thành một bảng, hãy thực hiện các bước sau:

  1. Mở trang chia sẻ hình ảnh.
  2. Chọn, kéo và thả các tệp mà bạn muốn chia sẻ. Bạn có thể sử dụng nút "Browse..." để chọn các tệp từ ổ đĩa.
  3. Bạn có thể sử dụng chức năng "Chia sẻ..." của hệ thống nếu bạn đã cài đặt ứng dụng Draw.Chat.
  4. Bây giờ bạn có thể chia tài liệu PDF thành các trang, thay đổi thứ tự của chúng và xóa. Bạn cũng có thể thêm các trang mới từ các tệp khác.
  5. Nhấp vào nút "Create Sharebook" để tải lên các hình ảnh được chia sẻ và mở chúng trên một bảng mới.