Odtwarzanie materiałów wideo i audio

Jeśli jesteś właścicielem tablicy, możesz odtwarzać materiały wideo dla wszystkich uczestników.

Aby odtworzyć materiał wideo z serwisu YouTube, wykonaj następujące kroki:

  1. W polu wprowadzania czatu wpisz /play https://link_do_materiału/wideo i naciśnij klawisz Enter lub kliknij przycisk "Wyślij" .
  2. W sekcji podglądu pojawi się odtwarzacz wideo, a odtwarzanie będzie synchronizowane ze wszystkimi uczestnikami czatu. Możesz zatrzymać lub przewijać odtwarzany materiał, a wszyscy uczestnicy doświadczą tych zmian.

Aby zakończyć odtwarzanie materiału wideo, kliknij przycisk w lewym górnym rogu odtwarzacza.