Wybór tła tablicy

Możesz zmieniać kolor tła oraz ustawiać obrazeki tła na poszczególnych stronach tablicy. Możesz wybrać poszczególne strony dokumentu PDF jako tło dla stron tablicy, a nawet użyć mapy.

Zmiana koloru tła strony

Aby zmienić kolor tła strony, wpisz w polu wprowadzania wiadomości czatu: /background black, na przykład /background #000, aby ustawić czarne tło dla aktualnie wybranej strony tablicy.

Wybór obrazka jako tło strony

Aby dodać nową stronę z obrazkiem jako tło, kliknij przycisk "Otwórz" na pasku narzędzi, a następnie wybierz obrazek, który chcesz użyć jako tło nowej strony. Po wybraniu obrazka, zostanie on automatycznie ustawiony jako tło na nowo utworzonej stronie.

Porada: Możesz użyć skrótu klawiszowego Shift + Ctrl + O na Windowsie lub ⇧ + ⌘ + O na Macu, aby wybrać obrazek.

Wybór dokumentu PDF jako strony tablicy

Możesz wykorzystać strony z dokumentu PDF jako tło dla stron tablicy, co ułatwi uzupełnianie formularzy, dodawanie adnotacji lub nanoszenie odręcznych notatek.

Aby wczytać dokument PDF, kliknij przycisk "Otwórz" na pasku narzędzi, a następnie wybierz dokument, który chcesz użyć jako tło dla stron tablicy.

Po wybraniu pliku PDF, jego poszczególne strony zostaną automatycznie dodane do tablicy.

Rysowanie po mapach

Podaj współrzędne geograficzne lat,lng, aby otworzyć tablicę w wybranym punkcie. Ustaw puste pole w formularzu, aby pobrać swoją lokalizację.

Możesz swobodnie przemieszczać się po mapie jak po płótnie.

Pytania wysłane do AI, będą zawierały pozycję wskazaną na mapie.