Zapisywanie tablicy i eksportowanie do formatu PDF

Możesz zapisać tablicę do pliku wraz ze wszystkimi stronami.

Aby zapisać cały dokument do pliku PDF kliknij przycisk Pobierz , a następnie wybierz jeden z formatów w którym chcesz zapisać cały dokument:

  • Wybierz format PDF, aby zapisać tablice wraz ze wszystkimi stronami. Jeżeli jako tło strony jest ustawiony obrazek lub strona PDF, wyeksportowana strona będzie ograniczona do rozmiarów tła.
  • Wybierz format JSON, aby zapisać tablice wraz ze wszystkimi stronami i historią zmian. Tak zapisaną tablicę możesz użyć jako szablon dla nowych tablic.

Aby zapisać pojedynczą (aktywną) stronę, kliknij przyciśk Pobierz, a następnie wybierz jedną z opcji:

  • PNG, aby zapisać stronę jako obrazek PNG
  • Schowek, aby skopiować stronę jako obrazek do schowka
  • Drukuj, aby wydrukować stronę