Podstawy korzystania z Draw.Chat

Tablice można tworzyć na kilka sposobów. Można stworzyć pustą tablicę, użyć obrazka jako tła, dokumentu PDF, mapy, stworzyć wielostronicową tablicę z wielu obrazów lub dokumentów, lub użyć konfiguratora, aby mieć kontrolę nad wszystkimi ustawieniami tablicy.

Tworzenie białej tablicy

Możesz utworzyć biała tablicę, klikając w przycisk "Nowa Tablica". Tablica otrzyma nowy, losowy adres oraz przypisane zostanie jej hasło administratora, które będzie doklejone do adresu URL, na który zostanie automatycznie przekierowany.

Zobacz także:

Interfejs tablicy

Interfejs tablicy jest podzielony na trzy główne sekcje: pasek narzędzi, obszar roboczy tablicy i panel boczny.

Pasek narzędzi znajduje się w górnej części ekranu. Zawiera przyciski pogrupowane w różnych sekcjach: Plik, Narzędzia do rysowania, Nawigacja, Edycja, Informacje oraz przycisk przełączania na tryb pełnoekranowy.

Panel boczny składa się z paska panelu, okna podglądu i okna czatu.

Na pasku panelu znajdują się przyciski: ukrywania panelu, podglądu strony, powiadomień oraz przyciski konferencji: audio, wideo i udostępniania pulpitu.

Okno podglądu zawiera miniatury bieżącej strony, transmisji audio, wideo oraz pulpitu.

Okno czatu zawiera historię rozmowy oraz pole do wprowadzania tekstu.

Szybka nawigacja

Do nawigowania po tablicy możesz używać 2 palców, rolki myszki, strzałek klawiatury lub możesz skorzystać z minimapy, która przeniesie Cię w wybranie miejsce jednym kliknięciem.

Powiększanie i przybliżanie lub oddalanie widoku strony

Do przybliżania i oddalania widoku możesz używać 2 palców lub trzymając SHIFT użyć rolki myszki lub strzałek na klawiaturze.

Obracanie

Możesz obracać płótno za pomocą 2 palców lub trzymając SHIFT + SPACJA użyć przeciągania lub strzałek na klawiaturze.

Dodawanie stron

Do tablicy możesz dodawać nowe strony otwierając nowe obrazki i dokumenty za pomocą funkcji "Otwórz" lub za pomocą skrótu klawiszowego Shift + Ctrl + O na Windowsie lub ⇧ + ⌘ + O na Macu.

Cofanie i przywracanie zmian

Możesz cofnąć swój ostatni ruch za pomocą 3 palców, przesuwając nimi w lewo. Przesuwając trzema palcami w prawo możesz przywrócić swój ostatnio cofnięty ruch.

Cofać i przywracać zmiany możesz za pomocą skrótów klawiszowych Ctrl + Z / Shift + Ctrl + Z na Windowsie lub ⌘ + Z / ⇧ + ⌘ + Z na Macu.