Zmienianie ustawień i dostosowywanie tablicy

Draw.Chat pozwala dostosować swój wygląd i funkcjonalności, a następnie zostać umieszczonym na dowolnej stronie internetowej.

Możesz wczytywać wcześniej zapisaną tablicę, dostosować jej strony, a następnie udostępnić wybranym osobom.

Możesz umieścić Draw.Chat na platformie e-learningowej lub w innej aplikacji korzystając z API.

Aby umieścić tablicę na blogu lub jako link, wykonaj następujące czynności:

  • Przejdź na stronę Konfigurator
  • Skonfiguruj tablice wybierając interesujące Cię opcje
  • Kliknij przycisk Zapisz Konfigurację
  • Przejdź do sekcji Udostępnij tablicę dla:
  • Wybierz czy użytkownicy mogą Rysować lub Czatować, jeżeli zostawiłeś opcje Czatu włączoną
  • Jeżeli nie zezwalasz na modyfikowanie tablicy poprzez Rysowanie, możesz włączyć opcje Rysowanie lokalne, aby użytkownicy mogli Rysować tylko po swojej kopii
  • Skopiuj kod iframe i umieść we właściwym miejscu.

Tworzenie nowej tablicy z losowym adresem i losowym hasłem

Możesz stworzyć nową tablicę z losowym adresem i losowym hasłem, przekierowując przeglądarkę użytkownka na adres:

https://api.draw.chat/v1/open

Tworzenie wspólnej tablicy z deterministycznym adresem i wspólnym hasłem

Możesz przekierować użytkowników zawsze do tej samej tablicy, zawsze z tym samym hasłem na podstawie dowolnego ciągu znaków:

https://api.draw.chat/v1/open?seed=[ciag_znakow]

Gdzie na podstawie `seed` generowany jest adres tablicy. W ten sposób możesz tworzyć tablice do współpracy dla wielu użytkowników z pełnymi uprawnieniami do edycji (wszyscy są administratorami i mają pełną kontrolę nad tablicą).

Po stronie swojego serwera, możesz użyć funkcji skrótu do generowania `seed`. np.: seed = sha256('sekret_szkoły'+'nr_sali'+'czas_rozpoczęcia') Linki z tym samym `seed` będą zawsze kierować do tej samej tablicy.

Integracja za pomocą API

Możesz tworzyć własne tablice, zarządzać użytkownikami oraz ich uprawnieniami z poziomu linków.

Dla swojego projektu wygeneruj parę kluczy `.private.key` i `public.key` (ECDSA/P-256), a następnie użyj klucza prywatnego do podpisywania swoich linków.

Linki z prawidłowym podpisem będą otwierać się w kontekście podanego klucza publicznego, przez co każdy klucz publiczny może odpowiadać osobnemu projektowi. Na podstawie swojej pary kluczy, możesz generować wiele linków do wielu tablic oraz wielu użytkowników z uwzględnieniem różnych uprawnień. Wraz z linkiem, możesz przekazać ustawienia tablicy, które zostaną zastowowane w przypadku prawidłowego podpisu i formatu.

Demo

"Dla zdefiniowanej listy uczestników wygeneruj link do wspólnej tablicy oraz listę linków do osobnych tablic dla każdego uczestnika. Do każdej tablicy wygeneruj link prowadzącego/egazminatora z uprawnieniami administratora."

https://github.com/cojapacze/drawchat