Wykonywanie i odbieranie połączeń bezpośrednich (WebRTC)

Połączenia audio

W Draw.Chat możesz rozpocząć połączenie Audio z jedną lub większa liczbą osób, które pracują na tej samej tablicy. Połączenia nawiązywane są bezpośrednio z każdym uczestnikiem, zaleca się, aby liczba osób nie przekraczała 24 osób dla połączeń audio.

Aby rozpocząć nadawanie dźwięku z mikrofonu, kliknij przycisk Mikrofonu w prawy górnym rogu nad czatem.

Połączenia wideo

W Draw.Chat możesz rozpocząć połączenie Wideo z jedną lub większa liczbą osób, które pracują na tej samej tablicy. Połączenia nawiązywane są bezpośrednio z każdym uczestnikiem, zaleca się, aby liczba osób nie przekraczała 8 osób dla połączeń wideo.

Aby rozpocząć nadawanie obrazu z kamery, kliknij przycisk Wideo w prawy górnym rogu nad czatem.

Udostępnianie ekranu

W Draw.Chat możesz udostępniać obraz ze swojego ekranu jednej lub większej liczbie osób, które pracują na tej samej tablicy. Połączenia nawiązywane są bezpośrednio z każdym uczestnikiem, zaleca się, aby liczba osób nie przekraczała 8 osób jak dla połączeń wideo.

Aby rozpocząć udostępnianie ekranu, kliknij przycisk Ekranu w prawy górnym rogu nad czatem.

Przesyłanie plików

W Draw.Chat możesz udostępniać pliki ze swojego urządzenia jednej lub większej liczbie osób, które pracują na tej samej tablicy.

Aby udostępnić plik ze swojego urządzenia, kliknij przycisk Prześlij plik w polu wprowadzania wiadomości, a następnie wybierz plik, który chcesz udostępnić.

W historii czatu pojawi się wiadomość z plikiem umożliwiająca pobranie go przez inne osoby. Plik będzie dostępny do pobranie tak długo, jak pozostaniesz dostępny jako uczestnik w tablicy.

Po opuszczeniu tablicy, plik przestaje być dostępny do pobrania.