Zarządzanie tablicami i porządkowanie ich

Wszystkie odwiedzone przez Ciebie tablice zapisywane są w zakładce Tablice. Możesz je przeglądać, sortować, filtrować oraz zmieniać ich nazwę lub opis jeżeli jesteś ich właścicielem.

Karta tablicy zawiera tytuł, opis, informację o dacie utworzenia, podgląd ostatniej zmiany oraz informację o ostatniej modyfikacji takiej jak ostatnia zmiana lub wiadomość wraz z nazwą użytkownika, który dokonał tej zmiany.

Jeżeli jesteś właścicielem tablicy, możesz zmienić jej tytuł i opis, klikając w przycisk menu w prawym górnym rogu karty tablicy i wybierając opcje Edytuj tytuł lub Edytuj opis.

Jeżeli chcesz usunąć tablicę z listy tablic, kliknij przycisk menu w prawym górnym rogu karty tablicy i wybierz opcję Usuń.

Tablice możesz filtrować korzystając z pola Szukaj. Wpisz słowo, które musi zawierać tablica w tytule, opisie, nazwie użytkownika który dokonał ostatniej modyfikacji, treści ostatniej wiadomości lub tokenie pokoju. Używając cudzysłowu możesz łączyć szukane słowa w frazy np. “temat lekcji”. Użyj znaku “-” przed słowem lub frazą, aby wykluczyć dane słowo lub frazę z wyników wyszukiwania.

Tablice posortować możesz po dacie ostatniej zmiany, ostatniej wizyty, dacie utworzenia oraz ilości odwiedzin.

Aby zmienić porządek sortowania, kliknij w przycisk Sortowania po prawej stronie od pola wyszukiwania i wybierz interesujący Cię porządek.