Xóa tệp

Draw.Chat quan tâm đến sự an toàn và riêng tư của người dùng. Báo cáo danh sách các url cần xóa.

Nhập danh sách các URL