Ghi chú trên tài liệu PDF

Bạn có thể ghi chú trên tài liệu PDF giống như trên tài liệu giấy.


Chia sẻ tệp PDF

Chọn...
Kiểm tra điều khoản.

Bạn có thể kéothả tài liệu dạng PDF vào đây để bắt đầu ghi chú trên nó.